პოზიტრონ ემისიური ტომოგრაფი

პოზიტრონ ემისიური ტომოგრაფი

ფირმა GE (General Electric)-ის უახლესი თაობის 5-რგოლიანი პოზიტრონ ემისიური ტომოგრაფი (პეტ/კტ) Discovery IQ საქართველოშია!

ყოველ პარასკევს

ყოველ პარასკევს

  აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრში ყოველ პარასკევს 10:00 17:00 -მდე ტარდება უფასო პირველადი კონსულტაციები გინეკოლოგთან, ონკო - ქირურგთან, მედიცინის დოქტორ ქალბატონ ირინა გაგუასთან.

სცინტიგრაფიული კვლევა

სცინტიგრაფიული კვლევა

  ფარისებრი ჯირკვლის სცინტიგრაფიული კვლევა მნიშვნელოვანი სადიაგნოსტიკო კვლევაა, რომლის დროსაც ხდება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური მდგომარეობის შესწავლა ტექნეციუმის Tc 99m საშუალებით.

სხეულის პოზიტრონ ემისიური ტომოგრაფია

სხეულის პოზიტრონ ემისიური ტომოგრაფია

ამიერიდან პაციენტებს შესაძლებლობა ექნებათ აკად.ფ თოდუას სამედიცინო ცენტრში ჩაიტარონ მთლიანი სხეულის პოზიტრონ ემისიური ტომოგრაფია (პეტ/კტ).

ფ.თოდუას კლინიკა

კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი -კეთილგანწყობილი, კომფორტული  გარემო, პროფესიონალი ექიმები, საუკეთესო სამედიცინო აპარატურა, მძლავრი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ინტელექტუალური პოტენციალი.

1991 წლიდან  - დაარსებიდან დღემდე

გალერია