პათომორფოლოგიის ლაბორატორია

ხელმძღვანელი პათანატომი–მედიცინის დოქტორი  ლალი წივწივაძე  

 განყოფილება აღჭურვილია თანამედროვე LEICA-ს ფირმის აპარატურით და ციფრული მიკროსკოპებით: 

მიკროსკოპი OLYMPUS BX 43

მიკროსკოპი NICON ECLIPSE CI

იმუნოჰისტოქიმიური კვლევის აპარატი LEICA BOND MAX

სრულად ავტომატიზირებული მიკროტომი LEICA RM 2255 MICROTOME 

ქსოვილების გამტარი პროცესორი LEICA ASP 6025 

აპარატი სასწრაფო კვლევებისათვის DIAPATH

 

პათომორფოლოგიურ განყოფილებაში ტარდება:

 

ოპერაციული და ბიოფსიური (მათ შორის ექსპრესბიოფსიური), ციტოლოგიური მასალის გამოკვლევა ზოგადი მორფოლოგიური, იმუნოჰისტოქიმიური, in situ ჰიბრიდიზაციის და PAP მეთოდების გამოყენებით.

 

პათომორფოლოგიური ლაბორატორიის მუშაობის ძირითადი მიმართულებებია:

 სხვადასხვა ორგანოებისა და სისტემების პათოლოგიური პროცესების 

სიცოცხლის დროინდელი მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა.

კლინიკო-ანატომიური ანალიზი

პროცესების პროგნოზული შეფასება

 

იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა ტარდება LEICA-ს ფირმის AUTOSTAINER BOND MAX-ის საშუალებით. ანტისხეულების ფართო სპექტრის გამოყენებით. აღნიშნული მეთოდით ხდება:

სიმსივნის ჰისტოგენეზის დაზუსტება.

პირველადი კერის დადგენა მეტასტაზური დაზიანების მიხედვით.

სიმსივნის ანაპლაზიის ხარისხის განსაზღვრა

იმუნოფენოტიპის განსაზღვრა ლიმფოპროლიფერაციული დაავადებების დროს

ესტროგენისა და პროგესტერონის რეცეპტორების და ონკოგენ C-erbB-2/Her- 

2/new განსაზღვრა ძუძუს კიბოს შემთხვევებში.

სიმსივნური ქსოვილის მგრძნობელობის დადგენა ჰორმონალური და 

ქიმიოთერაპიული პრეპარატების მიმართ.

 

პათომორფოლოგიური ლაბორატორიის უპირატესობები:

- შესრულებული სამუშაოს სიზუსტე და ოპერატიულობა

- თანამედროვე უახლესი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

- გამოცდილი მაღალკვალიფიციური პათომორფოლოგების და ლაბორანტების 

ჯგუფი

- პათომორფოლოგიური კვლევების ფართო სპექტრი, სხვადასხვა დაავადებების 

დიაგნოსტირებისათვის

- იმუნოჰისტოქიმიური აპარატი LEICA-ს ფირმის AUTOSTAINER BOND MAX

- დოკუმენტაციის და ქსოვილოვანი ნიმუშების არქივი, რომელიც აუცილებლობის 

შემთხვევაში გამოიყენება შედარებითი ანალიზისათვის

- ციფრული მიკროსკოპია იძლევა მიკროფოტოგრამების შენახვის, ხოლო 

საჭიროების შემთხვევაში ინტერნეტის ქსელის საშუალებით მათი გაგზავნის 

შესაძლებლობას ევროპისა და ა.შ.შ წამყვან კლინიკებში

- თანამედროვე მიკროტომ-კრიოსტატი იძლევა ქსოვილების -40C -მდე გაყინვის 

და 5-7მკმ ანათლების აღების საშუალებას რაც მაქსიმალურად უზრუნველჰყოფს 

სასწრაფო ჰისტომორფოლოგიური დასკვნის სიზუსტეს და დამაჯერებლობას.

- თანამედროვე აპარატურა, გამოცდილი კადრი ასევე ის, რომ 

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია არსებობს უშუალოდ ჩვენს ინსტიტუტში 

იძლევა დროის ეკონომიის საშუალებას:

- ექსპრესს კვლევა 15 წუთი

- ბიოფსიური მასალის კვლევის შედეგები 1-2 დღე

- ოპერაციული მასალის კვლევის შედეგები 3-5 დღე

ჩვენი კლინიკის პათომორფოლოგიურ ლაბორატორიაში

ჩვენი კლინიკის პათომორფოლოგიურ ლაბორატორიაში! ორი ახალი აპარატის Leica ST5020 Multistainer და Leica CV5030 Coverslipper ...

Automated Vacuum Tissue Processor Leica ASP6025

 Automated Vacuum Tissue Processor Leica ASP6025 რეაგენტთა ოპტიმიზირებული მართვის სისტემის წყალობით დაცულია ...

Leica Bond Max Stainer

Leica Bond Max Stainer -ის სრული ავტომატური მოწყობილობის წყალობით გაუმჯობესებულია ხარისხი. მისი უნიკალური ტექნოლოგია ...

მიკროსკოპი NICON ECLIPSE CI-L

 მიკროსკოპი NICON ECLIPSE CI-L კომპაქტურ საკვლევ მიკროსკოპ NICON ECLIPSE CI-ს გააჩნია მაღალი ინტენსივობა და ...

პათომორფოლოგიის ლაბორატორია

ხელმძღვანელი პათანატომი–მედიცინის დოქტორი  ლალი წივწივაძე    განყოფილება აღჭურვილია ...

@ 2008-2012, clinicalmedicine.ge, ყველა უფლება დაცულია | ვებ უზრუნველყოფა : ბექა ფარქოსაძე