ნევროლოგიის განყოფილება   

ნევროლოგიის განყოფილება  

 

ხელმძღვანელი – დალი ბერულავა

            

განყოფილება აღჭურვილია NICOLET COMPANION დოპლეროგრაფით, ემბოლოდეტექტორით PIONEER  TC  8080  NICOLET  BIOMEDICAL და SIGMA MEDIZIN TECHNIK-ის უახლესი გერმანული 36-არხიანი NEUROWERK EEG System ელექტროენცეფალოგრაფით.

 

 

განყოფილებაში ტარდება ზოგადი ნევროლოგიური  დარღვევებისა  და დაავადებების დიაგნოსტიკა  და მკურნალობა:

  • მოძრაობითი დარღვევები.
  • ტკივილის სინდრომები   (სომატური ტკივილები, თავის ტკივილი, წელის ტკივილი)
  • ეპილეფსია და ცნობიერების დარღვევები.
  • ინტელექტის, ქცევის და მეტყველების მოშლილობები დიფუზური და ფოკალური ცერებრული დაავადებების დროს.
  • ენერგიის, გუნება-განწყობისა და ავტონომიურ-ენდოკრინული ფუნქციების დარღვევები.
  • ძირითადი ნევროლოგიური დაავადებები (ცერებროვასკულური, დემიელინიზაციური და ნეიროდეგენერაციული).
  • ზურგის ტვინის, პერიფერიული ნერვების და კუნთების დაავადებები.

 

 

სამეცნიერო მიმართულებები:

  • ტრანსკრანიული ემბოლოდეტექციის მნიშვნელობის შეფასება ცერებროვასკულური დაავადებების მართვის ტაქტიკაში.
  • კომპიუტერული ელექტროენცეფალოგრაფიული კვლევა ნერვული სისტემის სხვადასხვა დაავადებების დროს: ეპილეფსია, ცნობიერების დარღვევა, სომატოფორმული აშლილობა, ცერებროვასკულური დაავადებები, თავის ტკივილის სინდრომები.

Date

05 September 2018

Tags

ნერვოლოგია