ბირთვული მედიცინის განყოფილება

ბირთვული მედიცინის განყოფილება

გამოკვლევები ხორციელდება ფირმა SIEMENS-ის  გამაკამერებით:  E.CAM SYSTEMS და ორდეტექტორიანი E.CAM Extended Dual Detector Systems.

განყოფილებაში ტარდება:

 • ფარისებრი და ფარისებრახლო ჯირკვლის რადიოიზოტოპური   და  ტოპოგრაფიული კვლევა.
 • მამოსცინტიგრაფია.
 • მიოკარდიუმის ფოტონემისიური კომპიუტერული  ტომოგრაფია.
 • გამოკვლევები ტექნეციუმით მონიშნული ერითროციტებით.
 • ფილტვების პერფუზია – ფუნქციური მდგომარეობის შეფასება.
 • ღვიძლის პარენქიმისა და ბილიარული სისტემის ფუნქციური კვლევა.
 • თირკმლების მორფო-ფუნქციური შეფასება.
 • ძვლოვანი სისტემის რადიოიზოტოპური კვლევა.
 • პერიფერიული ლიმფური სისტემის მდგომარეობის შეფასება.
 • მეკელის დივერტიკულის დიაგნოსტიკა.
 • თავის ტვინის სისხლმომარაგების შეფასება და პერფუზიის განსაზღვრა. განყოფილების სამეცნიერო

მიმართულებაა:

 • მიოკარდიუმის სცინტიგრაფიის დიაგნოსტიკური შესაძლე- ბლობების              შეფასება    გულის ქრონიკული იშემიური დაავადების პირობებში;        მართვის   ტაქტიკის შემუშავება.
 • კორონარული სინდრომი ქალებში –     დიაგნოსტიკა    და მართვის სტრატეგია;
 • ოსტეოგენური მეტასტაზირების ხარისხის შეფასება სარძევე ჯირკვლის კიბოსა და პროსტატის კიბოს პირობებში.

 

 

 

 

 

Date

31 August 2018

Tags

ონკოლოგია