ანა ბარამიძე

ანა ბარამიძე

მედიცინის დოქტორი – კლინიკური კვლევების განყოფილების ხელმძღვანელი.

დაამთავრა თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი.

დიპლომისშემდგომი განათლება მიიღო კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში სპეციალობით–რადიოლოგია.

2011 წელს კვალიფიკაცია გაიარა ავსტრიაში ქ. გრაცის საუნივერსიტეტო კლინიკაში.

არის საქართველოს, ევროპის და ამერიკის რადიოლოგთა ასოციაციის წევრი.

2011 წლიდან სათავეში უდგას აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრში მიმდინარე III-IV  ფაზის კლინიკურ კვლევებს მედიცინის სხვადასხვა დარგში.

არის GCP სერტიფიკატის მფლობელი.

მუდმივად მონაწილეობს  ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში გამართულ მკვლევართა ტრეინინგებსა და სიმპოზიუმებში.

Date

11 September 2018

Tags

კლინიკური კვლევები