გურამ უნგიაძე

გურამ უნგიაძე

 • 1997-2017 წწ მუშაობდა ქ.მოსკოვის ბლოხინის სახელობის ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრში ენდოსკოპიური ქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელად.

 • დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს არა მარტო რუსეთის, არამედ საერთაშორისო პროფესიულ წრეებსა და ქართულ სამედიცინო/სამეცნიერო საზოგადოებაში.

 • არის 200-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

 • მუდმივად მონაწილეობს საერთაშორისო კონგრესებსა და კონფერენციებში.

 • პროფესორი გურამ უნგიაძე ასრულებს ნებისმიერი მასშტაბის დიაგნოსტიკურ და სამკურნალო ენდოსკოპიურ ჩარევას:

 • ბრონქოსკოპია
 • გასტროდუოდენოსკოპია
 • კოლონოსკოპია
 • ლარინგოსკოპია
 • ურთულესი ენდოსკოპიური ოპერაციები და მანიპულაციები

 • ამჟამად პროფესორი გურამ უნგიაძე აგრძელებს საქმიანობას სამშობლოში, კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტში.

 • მისი, როგორც გამოცდილი პროფესიონალის საქმიანობა მეტად სასარგებლო იქნება საქართველოში ენდოსკოპიისა და ენდოსკოპიური ქირურგიის განვითარებისთვის.

Date

04 August 2018

Tags

ქირურგია